Fabric lampshades E

SH101070-E

Fabric lampshade Rosyta White E Rosyta White

€ 119
SH101069-E

Fabric lampshade Glyptic Chartreuse E Glyptic Chartreuse

€ 119
SH101022-E

Fabric lampshade E Branches Ochre

€ 119
SH101005-E

Fabric lampshade E Marl Bronze

€ 119
SH101090T-E

Fabric lampshade E Tango Lacquer

€ 119
SH101128-E SH101128-E-X1

Fabric lampshade Chennai Azure E Chennai Azure

€ 119
SH101126T-E

Fabric lampshade Prete-Moi Ta Plume! Jais E Prete-Moi Ta Plume! Jais

€ 119
SH101098T-E

Fabric lampshade Lustica Raffia E Lustica Raffia

€ 119
SH101023-E

Fabric lampshade E Branches Grey/Ochre

€ 119
SH101016-E

Fabric lampshade E Fern Leaves graphic Green

€ 119
SH101013T-E

Fabric lampshade E Botanical

€ 119
SH101008-E

Fabric lampshade E Marl Silver

€ 119
SH101124-E SH101124-E-X1

Fabric lampshade Jackfruit and the Beanstalk Popsicle E Jackfruit and the Beanstalk Popsicle

€ 119
SH101131-E SH101131-E-X1

Fabric lampshade Chennai Fuschia E Chennai Fuschia

€ 119
SH101130-E

Fabric lampshade Chennai Cobalt E Chennai Cobalt

€ 119
SH101129-E SH101129-E-X1

Fabric lampshade Banarasi Ochre E Banarasi Ochre

€ 119
SH101127H-E

Fabric lampshade Prete-Moi Ta Plume! Bourgeon E Prete-Moi Ta Plume! Bourgeon

€ 119
SH101127T-E

Fabric lampshade Prete-Moi Ta Plume! Bourgeon E Prete-Moi Ta Plume! Bourgeon

€ 119
SH101126H-E

Fabric lampshade Prete-Moi Ta Plume! Jais E Prete-Moi Ta Plume! Jais

€ 119
SH101119-E

Fabric lampshade Cubica Onyx E Cubica Onyx

€ 119
SH101118-E

Fabric lampshade Cubica Cayenne E Cubica Cayenne

€ 119
SH101117-E

Fabric lampshade Big weave Mineral E Big weave Mineral

€ 119
SH101116-E

Fabric lampshade Big weave Sea mist E Big weave Sea mist

€ 119
SH101115-E

Fabric lampshade Big weave Feather grey E Big weave Feather grey

€ 119